28. november 2017

Loovtöö

Vasta oma blogis järgmistele küsimustele.

1. Milliselt aadressilt on võimalik leida Otepää Gümnaasiumi loovtöö juhendit?
2. Milliselt aadressilt on võimalik leida Otepää Gümnaasiumi õpilasuurimuse ja praktile töö   juhendit?
3. Millised on loovtöö liigid?
4. Mitmekesi võib loovtööd teha?
5. Mis ajaks peab olema  valitud loovtöö teema ja juhendaja?
6. Mis peab olema kirjas loovtöö kavandis?
7. Milline on loovtöö struktuur ehk millistest osadest peab loovtöö koosnema?
8. Kui palju aega on ette nähtud loovtöö kaitsmiseks?
9. Kuidas peab olema vormistatud tiitelleht?
10. Kas loovtöö sisukorra võib teha käsitsi?
11. Millist kirjastiili ja suurust peab kasutama loovtöö vormistamisel? 
12. Millised on lehe veerised?
13. Kui suur peab olema rea vahe?
14. Kus asub leheküljenumber?

29. oktoober 2017

Veepipõhine küsitlus Google'i vormid

Näidisküsitlus

Digivahendite kasutamine õppetöös III kooliastmes

Oma loovtöös soovin uurida, kuidas kasutatakse digivahendeid õppetöös III kooliastmes.
Palun täida allolev küsimustik.
Ette tänades
Kaidi Palmiste

1. Nimi - lühike vastus
2. Sugu - mitu valikut
3. Klass - rippmenüü

4. Milliseid digivahendeid omad? - mitme valikuga ruudustik
    laua-arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon, nutikell
    isiklik, pere peale ühine, puudub

5. Milleks kasutad digivahendeid? - märkeruudud
    e-kirjade lugemiseks, suhtlemiseks, mängimiseks, koolitööde tegemiseks,
    videode vaatamiseks, muu

6. Milliseid digikeskkondi olete kasutanud tundides? - lõik

7. Kas olete kasutanud ajaloo õppimisel tunnis digivahendeid? - mitu valikut
    sageli, mõnikord, ei ole

8. Kuidas hindate enda digioskusi? - lineaarne skaala
    kehv    ----------    väga hea

9. oktoober 2017

Sügis

Foto 1. Pasknäär tammetõrude jahil
Foto 2. Vahtralehed
Foto 3. Tammetõrud


15. september 2017

Muusika

Shakira
Täisnimi: Shakira Isabel Mebarak Ripoll
Sündis: 2. veebruar 1977, Barranquilla, Colombia

Try Everything on animatsiooni Zootropolis (2016) tunnusmeloodia.Alan Walker
Täisnimi: Alan Olav Walker
Sündis: 24. august 1997, Northampton, Suurbritannia
Faded muusikavideo on Eesti filmitud.14. september 2017

Arvuti ja interneti kasutamise harjumused

Kolmandas postituses vasta järgmistele küsimustele.
1) Kui tihti kasutad arvutit ja internetti ning mille jaoks?
2) Kuidas arvuti ja internet aitavad sind õppimisel?
3) Kuidas arvuti ja internet õppimist takistavad?
4) Mille jaoks kasutavad sinu vanemad arvutit ja internetti?

13. september 2017

Erinevad blogid

Reisimine - blogid, kus autorid kirjutavad oma muljeid reisimisest, annavad nõuandeid, kuidas käituda teistes maades, jutustavad teiste rahvuste traditsioonidest
http://triinsblog.com/

Käsitöö ja kodundus  
http://abikasitookodunduseopetajale.blogspot.com.ee/

Poliitika - blogid, mis on pühendatud poliitikale. Neid tavaliselt kirjutavad poliitikud. 

https://www.facebook.com/ratasjuri/?pid=1